DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI- Analiza inserției absolvenților pe piața muncii și a parcursului profesional al acestora -

- Analiza și corelarea planurilor de învățământ și a competențelor obținute de absolvenți cu cerințele mediului socio-economic/pieței muncii -

- Consolidarea parteneriatelor dintre universitate și organizațiile economice publice și private -

STUDIU - MODALITĂȚI DE ACCES PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE- Informații detaliate găsiți aici

LANSARE PROIECT ȘI
ÎNTÂLNIRI CONSULTATIVE DERULATE CU ANGAJATORIILansare Proiect


Facultatea de Istorie și Filologie


Facultatea de Științe
Economice


Facultatea de Științe Exacte și Inginerești


Facultatea de Drept și Științe Sociale


Facultatea de Teologie Ortodoxă