INTRODUCEREProiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională, Contract CNFIS-FDI-2017-0592

Ministerul Educaţiei Naţionale & Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

TITLUL PROIECTULUI

MECANISME ȘI INSTRUMENTE DE CORELARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE CU CERINȚELE PIEȚEI MUNCII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII “1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
(PRO-INSERT)


BENEFICIAR

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia


DURATA PROIECTULUI

14 iunie 2017- 13 decembrie 2017


DIRECTOR DE PROIECT

Conf. Univ. Dr. Dragolea Larisa

OBIECTIVE GENERALE- Adaptarea ofertei de învățământ superior la nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere -OBIECTIVE SPECIFICE- Analiza inserției absolvenților pe piața muncii și a parcursului profesional al acestora -

- Analiza și corelarea planurilor de învățământ și a competențelor obținute de absolvenți cu cerințele mediului socio-economic/pieței muncii -

- Consolidarea parteneriatelor dintre universitate și organizațiile economice publice și private -